Tag:   Sani peyarchi prediction Uthradam

Sani Peyarchi Palangal – Sani Transit Prediction – Makara Rasi – Uthiradam – Uthrashada – Shravana – Thiruvonam – Avittam

Sani Peyarchi Palangal – Sani Transit Prediction – Makara Rasi –  Uthiradam – Uthrashada – Shravana – Thiruvonam – Avittam – Sani Peyarchi Palangal 2017-2018-2019-2020 (December, 19th 2017 to 26th December 2020) for Makara Saturn transit prediction (December 2017 – December 2020) for CAPRICORN – Sade Sati Predictions for Makara – Capricon Makaram [Uthrashada(2-4)(Uthiradam(2-4), Shravana-Tiruvonam, Shravistha – Dhanistha -Avittam […]

Share

Sani Peyarchi Palangal – Sani Transit Prediction – Dhanusu Rasi – Mula – Moolam – Pooradam – Purvashada – Uthradam – Uthrashada

Sani Peyarchi Palangal – Sani Transit Prediction – Dhanusu Rasi –  Mula – Moolam – Pooradam – Purvashada – Uthradam – Uthrashada Sani Peyarchi Palangal 2017-2018-2019-2020 (December, 19th 2017 to 26th December 2020) for Dhanusu – Saturn transit prediction (December 2017 – December 2020) for Sagittarius – Sade Sati Predictions for Dhanusu – Sagittarius Dhanus or Dhanusu [Moolam or Mula, […]

Share

sani-peyarchi-predictions-palangal-dhanusu-sagittarius-moolam-puradam-uthiradam

Sani Peyarchi Palangal – Sani Transit Prediction – Dhanusu Rasi –  Mula – Moolam – Pooradam – Purvashada – Uthradam – Uthrashada Sani Peyarchi Palangal 2017-2018-2019-2020 (December, 19th 2017 to 26th December 2020) for Dhanusu – Saturn transit prediction (December 2017 – December 2020) for Sagittarius – Sade Sati Predictions for Dhanusu – Sagittarius Dhanus or Dhanusu [Moolam or Mula, […]

Share
Share
Share