Tag: Bala Tripura Sundari Gayatri

Tripura Sundari Gayatri திரிபுர சுந்தரி காயத்ரி

Tripura Sundari Gayatri திரிபுர சுந்தரி காயத்ரி Om Aim Tripuradevyai vidmahe kleem kameswaryai dheemahi sowh tannah klinne prachodayaat ஓம் ஐம் திரிபுரதேவ்யை வித்மஹே க்ளீம் காமேஸ்வர்யை  தீமஹி சௌஹ் தன்னஹ் க்ளீன்னே ப்ரசோதயாத் Om Aim Tripuradevi vidmahe kleem Kameswaree cha dheemahi sowh tannah klinna prachodayaat ஓம் ஐம் திரிபுரதேவி வித்மஹே க்ளீம் காமேஸ்வாரீ ச தீமஹி சௌஹ் தன்னஹ் க்ளின்னே ப்ரசோதயாத் Om Aim Tripuraadevi […]

Share