கர்ப்ப ரக்ஷாம்பிகா ஸ்தோத்ரம்

Please note: We do Archana Pooja @ Karba Rakshambigai Temple & Thayumaswamy Temple to Conceive-Protect Foetus-Normal Delivery | கருத்தரிக்க, நிலைக்க, காத்திட-சுகபிரசவம் ஆக கர்ப்பரக்ஷாம்பிகை, தாயுமானசுவாமி கோயிலிலும் அர்ச்சனா பூஜா செய்து அனுப்பி தருகிறோம. Click here for details

கர்ப்ப ரக்ஷாம்பிகா ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ மாதவீகானனஸ்தே ரக்ஷாம்பிகே
பாஹி மாம் பக்தம் ஸ்துவந்தம் /

வாபீதடே வாமபாகே வாம
தேவஸ்யதேவ்ஸ்ய தேவீஸ்திதாத்வம் /
மாந்யா வரேண்யாவதான்யா-பாஹி
கர்ப்பஸ்த்த ததா பக்த லோகான் ( ஸ்ரீ மாதவீகானனஸ்தே..)

ஸ்ரீகர்ப்பரக்ஷாபுரயோ திவ்ய
சௌந்தர்ய யுக்தா ஸுமாங்கல்ய காத்ரி
தாத்ரீ ஜனத்ரீ ஜனானாம் திவ்ய
ரூபாம் தயார்த்ராம் மனோக்ஞாம் பஜேதாம் ( ஸ்ரீ மாதவீகானனஸ்தே..)

ஆஷாடமாஸே ஸுபுண்யே -சுக்ர
வாரே ஸுகந்தேன கந்தேன லிப்தா
திவ்யாம்பராகல்ப வேஷா வாஜ
பேயாதி யாகஸ்த பக்தைஸ்ஸுத்ருஷ்டா (ஸ்ரீ மாதவீகானனஸ்தே..)

கல்யாண தாத்ரீம் நம்ஸ்யே – வேதி
காட்யஸ்த்ரியாகர்ப்பரக்ஷாகரீம் த்வாம்
பா லைஸ்ஸதாஸேவிதாங்க்ரிம் – கர்ப்ப
ரக்ஷார்த்தமாராதுபேதைருபேதாம் ( ஸ்ரீ மாதவீகானனஸ்தே..)

ப்ரம்ஹோத்ஸவே விப்ரவித்யாம் – வாத்ய
கோஷேண துஷ்டாம் ரதே ஸந்நிவிஷ்டாம்
ஸர்வார்த்த தாத்ரீம் பஜேஹம் – தேவ
ப்ருந்தைரபீட்யாம் ஜகன்மாதரம்- த்வாம் (ஸ்ரீ மாதவீகானனஸ்தே..)

ஏதத்க்ருதம் ஸ்தோத்ரரத்னம் – தீக்ஷி
தானந்தராமேண தேவ்யாஸ்ஸுதுஷ்ட்யை
நித்யம் படேத்யஸ்து பக்த்யா – புத்ர
பௌத்ராதி பாக்யம் பவேத்தஸ்ய நித்யம் ( ஸ்ரீ மாதவீகானனஸ்தே..)

கர்ப்பிணி பெண்கள் கவனத்திற்கு: கரு கலையாமல் காத்திட கர்ப்ப ரக்ஷாம்பிகை கோயிலில் அர்ச்சனை செய்து, மந்திரித்த விளக்கெண்ணை கொடுகிறார்கள். கர்ப்பிணிகள் அதனை தினந்தோறும் இரவு படுக்க போகும்முன், வயிற்றில் தடவிவர கர்ப்பம் நிலைக்கும். தங்களால் திருகருகாவூர் கர்ப்ப ரக்ஷாம்பிகை கோயிலுக்கு செல்ல இயலவில்லை எனில், உங்கள் உறவினர் மூலம் பெற்று பயனடையலாம்.

அல்லது மாதம் ஒரு முறை நாங்கள்  திருகருகாவூர் கர்பரக்ஷாம்பிகை அம்மனுக்கு அர்ச்சனை செய்து விளக்கெண்ணை அனுப்பிதருகிறோம். அதில் சேர்ந்து பயன் அடையலாம். மேலும் விவரம் அறிய 
We go to Thirukarukavoor Garbharakshambigai temple and do archana and send Castor oil to pregnant ladies. We also do archana @ Thayumanswamy Temple for natural delivery. Click here for more details.

 

Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
Share