Muneeswaran Yantra

Muneeswaran Yantra (Protection Yantra) Muneeswaran Yantra (Protection Yantra) Keyword: Ayyanar,Madurai Veeran, Vanni Karuppana Swamy, Manthai Sudalaimada Swamy, Otha Pannai Sudalaimadan, Puliyadi Karuppana Samy, Kaaraiyadi Sinna Karuppasamy, Karuppanaar Samy, Karuppanar, vetta karuppar, Massana samy, Asteps Karuppasamy, Maarnattu Sinnan Karuppasamy, Santhana Karuppanna Read More …

Share

Madurai Veeran Yantra

Madurai Veeran Yantra (Protection Yantra) Madurai Veeran Yantra (Protection Yantra) Keyword: Ayyanar,Madurai Veeran, Vanni Karuppana Swamy, Manthai Sudalaimada Swamy, Otha Pannai Sudalaimadan, Puliyadi Karuppana Samy, Kaaraiyadi Sinna Karuppasamy, Karuppanaar Samy, Karuppanar, vetta karuppar, Massana samy, Asteps Karuppasamy, Maarnattu Sinnan Karuppasamy, Read More …

Share

Karupannaswamy Yantra

Karupannasami Yantra – Protection Yantras     Karupannasami Yantra – Protection Yantras Keyword: Ayyanar,Madurai Veeran, Vanni Karuppana Swamy, Manthai Sudalaimada Swamy, Otha Pannai Sudalaimadan, Puliyadi Karuppana Samy, Kaaraiyadi Sinna Karuppasamy, Karuppanaar Samy, Karuppanar, vetta karuppar, Massana samy, Asteps Karuppasamy, Maarnattu Read More …

Share

Veerabadra Yantra – Veerabadhraswamy Yantra

Veerabadra Yantra – Veerabadhra Swamy Yantra   Veerabadra Yantra – Veerabadhra Swamy Yantra Keyword: Ayyanar,Madurai Veeran, Vanni Karuppana Swamy, Manthai Sudalaimada Swamy, Otha Pannai Sudalaimadan, Puliyadi Karuppana Samy, Kaaraiyadi Sinna Karuppasamy, Karuppanaar Samy, Karuppanar, vetta karuppar, Massana samy, Asteps Karuppasamy, Read More …

Share