Category: Lakshmi

goddess_maha_lakshmi_prayer_songs_hymns

Mahalakshmi Astakam – மஹா லக்ஷ்மி அஷ்டகம்

Mahalakshmi Astakam – மஹா லக்ஷ்மி அஷ்டகம்   Namastestu Mahamaye Shree Pithe Sura Poojite Shanka Chakra Gadha Haste Maha Lakshmi Namoostute Namastestu Garudarudhe Kolasura Bhayankari Sarva Papa Hare Devi Maha Lakshmi Namoostute Sarvajne Sarva Varade Sarva Dushta Bhayankari Sarva Duhkha Hare Devi Maha Lakshmi Namoostute Siddhi Buddhi Prade Devi Bhakti Mukti Pradayini Mantra Moorte Sada Devi […]

Share

மஹாலக்ஷ்மி அஷ்டகம் Mahalakshmi Ashtakam महालक्ष्मि अष्टकं

மஹாலக்ஷ்மி அஷ்டகம் Mahalakshmi Ashtakam महालक्ष्मि अष्टकं महालक्ष्मि अष्टकं : नमस्तेऽस्तु   महामाये   श्रीपीठे   सुरपूजिते Mahalakshmi Ashtakam: Namastestu Mahamaye Sripithe Surapujite மஹாலக்ஷ்மி அஷ்டகம் நமஸ்தேஸ்து மஹாமாயே ஸ்ரீ பீடே ஸுரபூஜிதே नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते । शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥१॥ Namastestu Mahaa-Maaye Shrii-Piitthe Sura-Puujite | Shangkha-Cakra-Gadaa-Haste Mahaalakssmi Namostute ||1|| நமஸ்தேஸ்து மஹாமாயே ஸ்ரீ பீடே ஸுரபூஜிதே| சங்க சக்ர கதா ஹஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே […]

Share

Maha Lakshmi Sthavam by Sage Naratha

Maha Lakshmi Sthavam by Sage Narada. Slokas 43 to slokas 50 known as Mahalakshmi Astakam (part of this Mahalakshmi Sthavam) Om asya Sri Maha Lakshmi Maha manthrasya Narada Rishi, Devi Gayathri chanda Sri Mahalakshmir devatha,  Sreem Bheejam, Hreem Shakthi, Kleem Keelakam, Mamopartha Sarva duritha upasamartham, Srvbheeshta sidhyartham, Maha Lakshmi sthava japam karishye, Saam ithyadshi Shadangam. […]

Share