சூரிய காயத்ரி Suriya Gayatri Surya Gayatri Mantra

Suriya Gayatri Mantra for Leadership, Authority, Courage, Fame and Will Power. சூரிய காயத்ரி (தலைமை பண்பு, ஆளுமை திறன், புகழ், தந்தை, தைரியம், மனோ வலிமைக்கு சூரியனே அதிபதி) சூரிய காயத்ரி மந்திரம் – Surya Gayatri Mantra Suriya is incharge of  Power, Authority, Leadership, Fame, Courage, Will Read More …

Share