சுக்கிரன் காயத்ரி – Sukran Gayatri – சுக்கிர காயத்ரி

சுக்கிரன் காயத்ரி – Sukran Gayatri – சுக்கிர காயத்ரி Sukra is incharge of love, romance, pleasure, reproduction, art, fine arts and harmony in life. சுக்கிரன் காயத்ரி மந்திரம் – Sukra Gayatri Mantra சுக்கிரன் காயத்ரி ஓம் அச்வத்வஜாய வித்மஹே தனூர் அஸ்தாய தீமஹி தன்னோ சுக்ர Read More …

Share