குரு காயத்ரி – Guru Gayatri Mantra

குரு காயத்ரி மந்திரம் – Guru Gayatri Mantra Guru is inchage or knowledge, marriage, conceiving, growth. குரு பார்த்தால் கோடி நன்மை. குரு பார்த்தல் அசுப கரகங்கள் கூட சுபமாய் மாறி நன்மை பயக்கும். வளர்ச்சி, குழந்தை, திருமணம்,அறிவிற்கு குருவே அதிபதி குரு காயத்ரி ஓம் வ்ருஷ பத்வஜாய வித்மஹே க்ருணி Read More …

Share