சூரிய காயத்ரி Suriya Gayatri Surya Gayatri Mantra

Suriya Gayatri Mantra for Leadership, Authority, Courage, Fame and Will Power. சூரிய காயத்ரி (தலைமை பண்பு, ஆளுமை திறன், புகழ், தந்தை, தைரியம், மனோ வலிமைக்கு சூரியனே அதிபதி) சூரிய காயத்ரி மந்திரம் – Surya Gayatri Mantra Suriya is incharge of  Power, Authority, Leadership, Fame, Courage, Will Read More …

FacebookTwitterGoogle+WhatsAppLinkedInGoogle GmailYahoo MailShare

சந்திர காயத்ரி – Chandran Gayatri – Chandra Gayatri

Chandran Gayatri – Chandra Gayatri சந்திர காயத்ரி மந்திரம் – Chandra Gayatri Mantra (Chandra is incharge of Beauty, Brain, Emotion, Imagination & mother) சந்திர காயத்ரி -அழகு, தாய், மூளை வளர்ச்சி, உணர்சிகள், கற்பனை திறனுக்கு சந்திரனே அதிபதி சந்திர காயத்ரி  ஓம் பத்மத்வஜாய வித்மஹே ஹேம ரூபாய தீமஹி Read More …

செவ்வாய் காயத்ரி – Chevvai Gayatri – Mangal Gayatri – Angaraka Gayatri

செவ்வாய் காயத்ரி – Chevvai Gayatri – Mangal Gayatri – Angaraka Gayatri Chevvai (Mangal) incharge of Energy, Physical strength, Self-confidence and anger செவ்வாய் காயத்ரி மந்திரம் – Chevvai Gayatri Mantra ஓம் வீரத்வஜாய வித்மஹே விக்ன அஸ்தாய தீமஹி தன்னோ பெளம ப்ரசோதயாத் Chevvai Gayatri (Angaaraka Read More …

புதன் காயத்ரி – Budhan Gayatri – புத காயத்ரி

புதன் காயத்ரி – Budhan Gayatri – புத காயத்ரி Budha is incharge for Intelligence, communication skill, Education புதன் காயத்ரி மந்திரம் – Budhan Gayatri Mantra புதன் காயத்ரி ஓம் கஜத்வஜாய வித்மஹே சுக அஸ்தாய தீமஹி தன்னோ புத பிரசோதயாத் Budha Gayatri (Gayatri for Mercury) Om gajadhwajaaya Read More …

சுக்கிரன் காயத்ரி – Sukran Gayatri – சுக்கிர காயத்ரி

சுக்கிரன் காயத்ரி – Sukran Gayatri – சுக்கிர காயத்ரி Sukra is incharge of love, romance, pleasure, reproduction, art, fine arts and harmony in life. சுக்கிரன் காயத்ரி மந்திரம் – Sukra Gayatri Mantra சுக்கிரன் காயத்ரி ஓம் அச்வத்வஜாய வித்மஹே தனூர் அஸ்தாய தீமஹி தன்னோ சுக்ர Read More …

Sani Gayatri – சனி காயத்ரி – sani Bhagwan Gayatri – Sanieswara Gayatri

Sani Gayatri – சனி காயத்ரி – sani Bhagwan Gayatri – Sanieswara Gayatri Sani is for life, property, punish the wrongdoings and reward good deeds. A combination of straight-forward police & a strict judge. சனி காயத்ரி மந்திரம் – Sani Bhagwan Gayatri Read More …

Rahu Gayatri – Raahu Gayatri – ராகு காயத்ரி

ராகு காயத்ரி மந்திரம் – Rahu Gayatri Mantra Rahu is the second most powerful graha after Ketu. It sucks the power of the graha and the house it resides. Even when other planets are in favourable position, If Rahu and Ketu Read More …

Kethu Gayatri – கேது காயத்ரி

கேது காயத்ரி மந்திரம் – Kethu Gayatri Mantra Kethu is the most powerful of the nine graha. Ketu is known for sprituality, intelligence and wisdom, material or wealth loss, fantasy, and remove the effects of poison and allergy and gives health, Read More …

Navagraha Gayatri Mantras – நவ கிரக காயத்ரி மந்திரங்கள்

Navagraha Gayatri Mantras – நவ கிரக காயத்ரி மந்திரங்கள் English Translation by Mr. PR Ramachander There are 9 planets and there is a gayatri for each planet. சூரிய காயத்ரி ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே பாஸ அஸ்தாய தீமஹி தன்னோ சூர்ய ப்ரசோதயாத் Surya Gayatri (Gayatri for Read More …