1. Snake Gayatri – சர்ப்ப காயத்ரி

2 posts

snake gayatri – சர்ப்ப காயத்ரி – Sarpa Gayatri – Anatha GAyatri – Adhisheshan Gayatri – Naha Gayatri, Naga Gayatri