குமாரசுவாமி காயத்ரி Kumaraswamy Gayatri Mantra

குமாரசுவாமி காயத்ரி Kumaraswamy Gayatri Mantra – Subramaniya Gayatri – சுப்ரமணிய காயத்ரி Mantra for Cure – Subramanya Gayatri Mantra Kumaraswamy Gayatri (Shanmuga Gayatri) Om Tatpurushaya vidmahe Mahasenaya dheemahi tanno Shanmukhah prachodayat குமாரசுவாமி   காயத்ரி  ஷண்முகா காயத்ரி ஓம் தத்புருஷாய வித்மஹே மஹாசேனாய தீமஹி தன்னொ: Read More …

Share