Ganapathi Gayatri, Ganesh Gayatri, Vinayaka Gayatri, கணபதி காயத்ரி, விநாயக காயத்ரி ,

Ganapathi Gayatri, Ganesh Gayatri, Vinayaka Gayatri, கணபதி காயத்ரி, விநாயக காயத்ரி  There are 6 different versions of Ganesh (Ganapathi) Gayatri which are very famous. Even though there are 6 different versions, almost all the versions of Ganesh gayatri touches the Physical Read More …

Share