108 வைணவத் திருத்தலங்கள்

108 வைணவத் திருத்தலங்கள்-பன்னிரு ஆழ்வார்கள் மங்களாசாஸனம் (நாலாயிரத்திவ்ய பிரபந்தத்தில் பாடபெற்ற 108 திவ்ய தேசங்கள்