வாய்புண் குணமாக

வாய்புண் குணமாக

அரச மாற பட்டையை வென்னீரில் கொதிக்க வைத்து, கஷாயம் செய்து, வடிக்கட்டி, வாய் கொப்புளித்தால் வாய் புண் சரியாகும்

Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
Share