சிறுநீர் அடைப்பு நீங்க

சிறுநீர் அடைப்பு நீங்க

வெள்ளரிக்காய் அதிகம் சாப்பிடுவதால் சிறுநீர் அடைப்பு சிறிது சிறிதாக நீங்கும்

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *