குடும்ப கட்டுப்பாடு

குடும்ப கட்டுப்பாடு

உடலுறவு கொண்டபின் எள் மற்றும் பப்பாளி சாப்பிட்டால் கரு தரிக்கும் வாய்ப்பு மிகவும் குறையும்

எள்ளு உருண்டை வாங்கி வைத்துக்கொண்டு உடலுறவு கொண்டவுடன் சாப்பிட்டால், கருதரிக்கும் வாய்ப்பு குறையும்

அன்னாசிபழம் சாப்பிடலாம்

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *